Zima

Do naszej szkółki narciarskiej zapraszamy zarówno dzieci, które nigdy nie próbowały jeździć na nartach jak i te, które mają już pierwsze kroki za sobą. W celu optymalnego dostosowania się do tygodniowego planu zajęć dzieci, proponujemy Państwu zajęcia popołudniowe w różne dni tygodnia.  W czasie zajęć dzieci nagrywane są na video, a swoje postępy oglądają w busie w drodze powrotnej. Istnieje możliwość nagrania płytki z postępami pociechy. Dzieciom biorącym udział w zajęciach zapewniamy opiekę instruktorską, dowóz na zajęcia oraz ciepłą herbatkę, natomiast prowiant, który chętnie zjedzą w czasie przerwy regeneracyjnej zabierają ze sobą z domu. Gwarantujemy świetną zabawę!

  Harmonogram wyjazdów na narty sezon 2017 / 2018
 
PONIEDZIAŁEK  Zbiórka o godzinie 16 00 na parkingu przy sklepie Aldi na ul Żywieckiej, zajęcia na  Górze Żar, Poniwcu, Nowej Osadzie, Palenicy, Kaimówce, Dębowcu, Szczyrku ( w zależności od warunków śniegowych i programu zajęć) powrót na miejsce zbiórki (Aldi ul. Żywiecka) na godzinę 20.
 
WTOREK Zajęcia indywidualne dla dzieci i dorosłych od 15 do 20.

 
ŚRODA  Grupa zaawansowana. Zbiórka o godzinie 16 00 na parkingu przy sklepie Aldi na ul Żywieckiej, zajęcia na  Górze Żar, Poniwcu, Nowej Osadzie, Kaimówce, Szczyrku – Golgota, Solisko, Beskid Sport Arena ( w zależności od warunków śniegowych i programu zajęć) powrót na miejsce zbiórki (Aldi ul. Żywiecka) na godzinę 20.

 
CZWARTEK Zbiórka o godzinie 16 00 na parkingu przy sklepie Aldi na ul Żywieckiej, zajęcia na Białym Krzyżu, Kaimówce, Dębowcu, Górze Żar, powrót na miejsce zbiórki (Aldi ul. Żywiecka) na godzinę 19.

 
PIĄTEK TRENINGI DLA DOROSŁYCH 16 00 – 20 00 W CZASIE FERII ZIMOWYCH TRENINGI ZOSTAJĄ ZAWIESZONE :(

 
SOBOTA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE prowadzone przez cały dzień.

NIEDZIELA ODPOCZYWAMY :)))))))))

 
 
    Zajęcia indywidualne  
 
 Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia indywidualne dla początkujących. W odniesieniu do najmłodszych proponujemy Państwu trzy godzinny blok zajęciowy, z jedną przerwą regeneracyjną. W trakcie tych zajęć nauczamy dzieci samodzielnego poruszania się na stoku w pełnym zakresie, tj. samodzielna jazda w dół, zakręcanie w lewo i prawo, hamowanie oraz hamowanie „awaryjne”, podchodzenie do góry i w kolejce oraz jazda samodzielna na wyciągu talerzykowym i w tandemie na wyciągu orczykowym. Przy pozytywnym nastawieniu do nauki jazdy na nartach gwarantujemy zamierzone efekty. Jeżeli nie osiągniemy założonego minimum – następne zajęcia indywidualne gratis!!!.
Odbycie zajęć indywidualnych, dla dzieci, które nigdy nie stały na nartach jest przepustką do uczestniczenia w zajęciach grupowych.
 
 
     BEZPIECZEŃSTWO !!! 
 
Na naszych zajęciach panuje rodzinna atmosfera, a dzieci czują się bardzo zżyte ze sobą.Szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo – wszystkie dzieci jeżdżą w kaskach (obowiązek ustawowy do 15 roku życia, starszych uświadamiamy o zagrożeniach), wpajamy im także pewne schematy zachowań, które pozwalają maluchom bezpiecznie bawić się na każdym stoku. Uczymy dzieci i postępujemy wg zasad bezpieczeństwa FIS zamieszczonych poniżej. Uczymy je również kulturalnego zachowania, dzięki czemu są ulubieńcami obsługi wyciągów.
Dzieci jeżdżą w jednakowych kamizelkach odblaskowych, które są wypożyczane dzieciom na czas trwania zajęć.Poszczególne etapy nauki są nagradzane w toku organizowanych zawodów stosownymi dyplomami i drobnymi upominkami.Jako urozmaicenie proponujemy Maluchom jazdę na „pupolotach”, sankach i inne
zabawy na śniegu.Stoki, na których jeździmy są dobierane w zależności od możliwości i umiejętności małych narciarzy.Zainteresowanych Rodziców i Dzieci zajęciami całorocznymi zapraszamy do zakładki „Lato”.
 
   Zasady bezpieczeństwa FIS.  
 
1. Wzgląd na innych narciarzy – każdy narciarz ma obowiązek poruszania się na nartach w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych.
2. Panowanie nad prędkością i sposobem jazdy – każdy narciarz musi dostosować swoją prędkość i sposób jazdy do posiadanych umiejętności narciarskich, warunków terenowych, śniegowych i pogodowych oraz natężenia ruchu narciarskiego.
3. Wybór toru jazdy – narciarz jadący z tyłu musi obrać taki tor jazdy, aby nie stwarzać zagrożenia dla jadących przed nim.
4. Wyprzedzanie na nartach – dozwolone jest zarówno powyżej, jak i poniżej jadącego, z prawej i z lewej jego strony, lecz zawsze z zachowaniem bezpiecznej odległości tj., takiej która umożliwia nie stworzy zagrożenia dla wyprzedzanego narciarza.
5. Wjazd i wyjazd z nartostrady – każdy narciarz wjeżdżający na nartostradę lub ruszający po zatrzymaniu się na jej poboczu ma obowiązek upewnienia się ( spojrzenia w górę i w dół ), że jego włączenie się do ruchu nie spowoduje zagrożenia dla niego i innych narciarzy.
6. Zatrzymywanie się – nie wolno zatrzymywać się bez konieczności na zwężeniach i w niewidocznych miejscach nartostrady. Narciarz, który się przewrócił w takim miejscu, ma obowiązek możliwie szybko je opuścić.
7. Podchodzenie i schodzenie – dozwolone jest tylko brzegiem nartostrady.
8. Przestrzeganie znaków narciarskich –  każdy narciarz ma obowiązek udzielenia pomocy w wypadku narciarskim.
9. Obowiązek podania danych osobowych – niezależnie czy jest świadkiem, czy uczestnikiem wypadku narciarskiego, poszkodowanym lub winowajcą, ma obowiązek podania swoich danych osobowych.
10 Kultura na stoku – wszyscy jesteśmy użytkownikami infrastruktury, poruszamy się na stoku z zachowaniem powyższych zasad oraz kultury osobistej. Stosujemy się do regulaminów wyciągów i stoków narciarskich.
11 Nauka jazdy w grupiepomagamy sobie wzajemnie, nie naśmiewamy się z innych narciarzy, czekamy aż wszyscy będą gotowi do dalszych zajęć, zachowujemy porządek, jesteśmy uprzejmi dla innych.
12. Trzeźwość na stoku – piłeś nie jedź!!! Ta zasada obowiązuje również na stoku!!!
Facebook